Natoč video o svobodě – prázdninová výzva

  • co je svoboda? má smysl za ni bojovat?

  • co si o tom myslíš ty? babička? soused…?

  • natáčej sám nebo s kamarády – rozhovory, reportáže, selfie…

  • vtipně, krátce (2 minuty), jednoduše

  • nahraj na Instagram, Youtube či Facebook

  • pošli odkaz na info@30svobodnychlet.cz