Jednání synodu 17. 11. 1989

Od 16. do 18. listopadu se konal 26. synod Českobratrské církve evangelické v Praze na Vinohradech. 17. listopadu večer probíhalo zasedání podle denního pořádku a byly projednávány jednotlivé body programu. Jednání bylo ale přerušeno příchodem účastníků demonstrace, která byla brutálně rozehnána policií na Národní třídě. Níže si můžete přečíst, jak synod reagoval na tuto zprávu:

V této chvíli přerušil br. prof. Ondra jednání. Oznámil synodu, že ve středu Prahy byl proveden tvrdý zásah policie proti demonstrujícím studentům. Synod schválil návrh, aby jeden přímý účastník promluvil, co se vlastně děje.

Svědectví:

Právě zasáhla policie proti studentům, kteří zorganizovali demonstraci k výročí 17. listopadu. Zástup mladých lidí se vydal z Vyšehradu, kde byla demonstrace povolena, do středu Prahy. Došli k obchodnímu domu Máj, kde byli zastaveni policií. Proto se zastavili, někteří si sedli na zem. Byli tam asi 1 hodinu. Byli vyzváni, aby se rozešli. Nakonec najela vozidla se štíty do demonstrujících studentů a příslušníci SNB nemilosrdně bili mladé demonstranty.

Br. farář Čejka navrhl, aby předseda synodu, syn. senior Dr. Hromádka, zavolal předsedovi vlády Adamcovi, aby bylo okamžitě upuštěno od použití hrubého násilí proti demonstrantům.

Návrh byl přijat.

Synodní senior odešel telefonovat. Synod držel chvíli ticha, modliteb, zpěvů a čtení z Písma. Asi po půl hodině se syn. senior vrátil. Nepodařilo se mu spojit s panem Adamcem. Spojit se s ministrem vnitra se také nepodařilo. Čekal 18 minut. Nakonec byl spojen s oddělením VB – Bartolomějská. Hovořil s někým v hodnosti podplukovníka. Ten oznámil, že v místech, kde policie zasáhla, nebyla demonstrace povolena. Synodní senior se ptal, zda zásah byl přiměřený. Odpovědí mu bylo, že jejich zásahy jsou vždycky přiměřené.

Synodní senior navrhuje, aby přímí účastníci demonstrace do zítřejšího rána sepsali svá svědectví. (autentická svědectví v pravém panelu)

Br. farář Gruber navrhuje, aby se poslal ihned telegram předsedovi vlády.

Přijatý text telegramu:

Vážený pane předsedo vlády, z pověření synodu ČCE, který v těchto chvílích zasedá, Vás naléhavě žádám, abyste použil svého vlivu, k pokojnému, nenásilnému vyřešení situace v Praze a prosím Vás, aby byli propuštěni všichni, kteří byli zadrženi.

Na návrh br. far. Petra Čapka bylo zasedání ukončeno modlitbou Páně.

(zdroj: Český bratr 3/1990)

Poselství 26. synodu Českobratrské církve evangelické

„Připravte cestu Páně, vyrovnejte jeho stezky!” Tak volal Jan Křtitel na přelomu dějin, před příchodem Ježíše Krista, proto­že poznal tíhu Božího soudu. Hřích nazval hříchem a vinu vinou. Lidí se ho ptali: „Co máme činit?”

I my žijeme v převratné době. Jsme součástí společnosti, kte­rá je nemocná a potřebuje nápravu, potřebuje vyjít na nové cesty. Slova, pravdivé kritiky, podobně jako volání Jana Křtitele, otvíra­jí naději na překonání mnoha věcí, které nás tíží. A přece nemůže­me zůstat jen u soudu.

Pokračovat ve čtení „Poselství 26. synodu Českobratrské církve evangelické“