Písecký příběh listopadu 89´

Dne 17. listopadu 1989 jsem byl právě v Praze. Konal se totiž synod Českobratrské církve evangelické, při kterém se měla mimo jiné řešit také otázka dvou mých spolužáků, kterým byl jako duchovním ve východních Čechách odebrán státní souhlas k výkonu duchovenské služby. Ačkoliv se jednalo o akt ryzí svévole a Ministerstvo kultury ČSSR souhlas oběma vrátilo, krajský církevní tajemník v Hradci Králové jej odebral znovu. Celý postup se několikrát opakovat a odrážel asi hlavně mocenský zápas krajského národního výboru s ministerstvem. Že v tomto zápase jde také o dva lidské osudy a o osud dvou sborů, to ony vysoko postavené funkcionáře tolik nezajímalo. Pokračovat ve čtení „Písecký příběh listopadu 89´“

Jednání synodu 17. 11. 1989

Od 16. do 18. listopadu se konal 26. synod Českobratrské církve evangelické v Praze na Vinohradech. 17. listopadu večer probíhalo zasedání podle denního pořádku a byly projednávány jednotlivé body programu. Jednání bylo ale přerušeno příchodem účastníků demonstrace, která byla brutálně rozehnána policií na Národní třídě. Níže si můžete přečíst, jak synod reagoval na tuto zprávu:

V této chvíli přerušil br. prof. Ondra jednání. Oznámil synodu, že ve středu Prahy byl proveden tvrdý zásah policie proti demonstrujícím studentům. Synod schválil návrh, aby jeden přímý účastník promluvil, co se vlastně děje.

Svědectví:

Právě zasáhla policie proti studentům, kteří zorganizovali demonstraci k výročí 17. listopadu. Zástup mladých lidí se vydal z Vyšehradu, kde byla demonstrace povolena, do středu Prahy. Došli k obchodnímu domu Máj, kde byli zastaveni policií. Proto se zastavili, někteří si sedli na zem. Byli tam asi 1 hodinu. Byli vyzváni, aby se rozešli. Nakonec najela vozidla se štíty do demonstrujících studentů a příslušníci SNB nemilosrdně bili mladé demonstranty.

Br. farář Čejka navrhl, aby předseda synodu, syn. senior Dr. Hromádka, zavolal předsedovi vlády Adamcovi, aby bylo okamžitě upuštěno od použití hrubého násilí proti demonstrantům.

Návrh byl přijat.

Synodní senior odešel telefonovat. Synod držel chvíli ticha, modliteb, zpěvů a čtení z Písma. Asi po půl hodině se syn. senior vrátil. Nepodařilo se mu spojit s panem Adamcem. Spojit se s ministrem vnitra se také nepodařilo. Čekal 18 minut. Nakonec byl spojen s oddělením VB – Bartolomějská. Hovořil s někým v hodnosti podplukovníka. Ten oznámil, že v místech, kde policie zasáhla, nebyla demonstrace povolena. Synodní senior se ptal, zda zásah byl přiměřený. Odpovědí mu bylo, že jejich zásahy jsou vždycky přiměřené.

Synodní senior navrhuje, aby přímí účastníci demonstrace do zítřejšího rána sepsali svá svědectví. (autentická svědectví v pravém panelu)

Br. farář Gruber navrhuje, aby se poslal ihned telegram předsedovi vlády.

Přijatý text telegramu:

Vážený pane předsedo vlády, z pověření synodu ČCE, který v těchto chvílích zasedá, Vás naléhavě žádám, abyste použil svého vlivu, k pokojnému, nenásilnému vyřešení situace v Praze a prosím Vás, aby byli propuštěni všichni, kteří byli zadrženi.

Na návrh br. far. Petra Čapka bylo zasedání ukončeno modlitbou Páně.

(zdroj: Český bratr 3/1990)

Pojďte s námi zaznamenat historii

Máte-li ve svých sborových a osobních archivech fotografie nebo jiná svědectví, dobové materiály z období sametové revoluce: snímky, dokumenty, nahrané zvukové pásky či dokonce videa, nenechávejte si je pro sebe a podělte se o ně s ostatními.

Uvítáme jakékoli materiály, které zprostředkují svědectví o sborech a jednotlivcích z ČCE fungujících jako ostrůvky svobody v šedivé totalitě. Připomínky toho, jak se pak zapojily během listopadu 89’ a jak se následně stávaly buňkami funkční občanské společnosti.
K fotografiím stačí připsat i jen jednověté popisky a komentáře.

Budete-li ochotni jakkoli šířeji písemně zaznamenat svědectví účastníků, velmi je oceníme. Materiály posílejte digitalizované (skeny fotografií apod.) na adresu info@30svobodnychlet.cz. Pokud byste o dobových svědectvích věděli, ale neuměli si poradit s jejich digitalizací, dejte nám, prosíme, vědět. Rádi pomůžeme.
Rádi bychom z Vašich příspěvků složili pestrou mozaiku připomínající přechod do svobodné společnosti tak, jak se udál ve sborech Českobratrské církve evangelické.

Poselství 26. synodu Českobratrské církve evangelické

„Připravte cestu Páně, vyrovnejte jeho stezky!” Tak volal Jan Křtitel na přelomu dějin, před příchodem Ježíše Krista, proto­že poznal tíhu Božího soudu. Hřích nazval hříchem a vinu vinou. Lidí se ho ptali: „Co máme činit?”

I my žijeme v převratné době. Jsme součástí společnosti, kte­rá je nemocná a potřebuje nápravu, potřebuje vyjít na nové cesty. Slova, pravdivé kritiky, podobně jako volání Jana Křtitele, otvíra­jí naději na překonání mnoha věcí, které nás tíží. A přece nemůže­me zůstat jen u soudu.

Pokračovat ve čtení „Poselství 26. synodu Českobratrské církve evangelické“